Giỏ CG009

SKU:CG009

Mô tả

+ Thời gian giao hàng: 35-50 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc hoặc L/C

+ Đóng gói: Mỗi dây có 10 cái và được đóng gói trong hộp carton và được đóng gói lại trong thùng lớn (6 hộp/ thùng), tất cả các thùng đều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

Sản phẩm liên quan

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
 Giỏ CG009 || Rattan bag CG009
 Giỏ CG009 || Rattan bag CG009
 Giỏ CG009 || Rattan bag CG009
 Giỏ CG009 || Rattan bag CG009
 Giỏ CG009 || Rattan bag CG009
 Giỏ CG009 || Rattan bag CG009
 Giỏ CG009 || Rattan bag CG009
 Giỏ CG009 || Rattan bag CG009